Rus Dret de Família i el Divorci

Acaba de publicar: la traducció russa de la Pràctica Manual sobre el Funcionament de la Convenció de la Haia de dinou d'octubre desobre la Jurisdicció. el Dret Aplicable. el Reconeixement. l'Execució i la Cooperació en matèria de Responsabilitat Parental i Mesures per a la Protecció dels Infants.