Representació en un tribunal a Rússia

Advocat Maria Yarmush té una àmplia experiència en la protecció dels drets i interessos dels clients jutjats de llei en el complex les disputes sobre drets de propietat, afers de família, la difamació i altres qüestionsEls tribunals de la jurisdicció general a la Federació russa considerar demandants' expedients que es tramiten per ciutadans, entitats, administracions públiques i els governs locals en matèria de protecció de violar o disputa drets, les llibertats i els interessos legítims, i les disputes sorgides des de la societat civil, la família, el treball, l'habitatge, la terra, el medi ambient i altres relacions jurídiques. El tribunal civil és el fòrum per a qualsevol repte que la decisió del tribunal arbitral i per a l'emissió d'un auto d'execució per fer complir laude arbitral i execució. El tribunal de la jurisdicció general també es pot escoltar casos de tractar amb el reconeixement i execució de sentències estrangeres i estrangers arbitral de premis. El primer pas per a un civil cas del demandant és determinar el tribunal competent, i el propi entrevistat. Una declaració de la reclamació ha de ser preparat juntament amb la documentació que confirmi les circumstàncies rellevants per a la el cas, i adequat taxes estatals s'ha de pagar. Real procediment iniciat pel tribunal, subjecte a les necessitats del Codi de Procediment Civil com per la forma i el contingut de la declaració de sinistre. Si el demandant (sol·licitant) no es tindran en compte els requisits de la llei, el jutge deixa la demanda latent, deixant-lo a la demandant per corregir la deficiences. El tribunal també pot negar-se a acceptar la declaració de reclamació per diversos motius especificats a la llei.

Un cop els procediments judicials s'han iniciat, el demandant té dret a demanar a la cort per a prendre mesures per assegurar-se una reclamació, per exemple, per posar un dret de retenció sobre els béns de la part demandada.

El tribunal l'acord a aquesta sol·licitud depèn de que hi hagi justificació de la necessitat de la mesura provisional. La següent etapa del procés és la de preparar un civil cas de judici Les al·legacions han de prendre compte completa de totes les persones i entitats vinculades o que participen en el cas i ha d'incloure totes les proves i declaracions jurades. Si pertinents fets o documentació es va perdre en aquesta etapa, l'interessat haurà cap més oportunitat per incloure-les posteriorment, i pateix de no ser capaços de muntar una completa exposició o defensa en el tribunal. En el judici, el jutge o els jutges sentir el cas en els seus mèrits i arribar a una decisió. Evidentment, aquesta és la més important fase del procés Advoca per la demandant i demandat (o les parts directament, si ells ho desaconselli com per representar-se) presentar la recollida d'evidències i intentar convèncer el tribunal de la correcció de la seva posició jurídica.

Pot molt ben ser que el tribunal interroga testimonis o els mateixos partits sobre la base de les seves declaracions, i els defensors han d'estar preparats per donar suport a les posicions preses a les al·legacions amb l'argumentació jurídica.

Després que el tribunal ha aconseguit el seu veredicte, la pèrdua de les parts podrà apel·lar el decisió de la cort, possiblement a més d'un nivell del poder judicial.

L'obtenció del permís de recurs és en si mateix no és necessàriament fàcil, i el procés d'apel · lació té la seva pròpia complexitat.

Per tant, totes les etapes del procés són importants i complicat des d'un punt de vista legal. El laic, familiaritzats amb les complexitats de dret processal i no tenir gaire o cap experiència de presentar casos a la cort, pot fàcilment perdre un vestit fins i tot quan la legalitat i validesa dels seus arguments són aparentment aclaparador. Per tant, és necessari confiar la protecció dels drets del client i interessos professionals advocat - un advocat que s'especialitza en una categoria particular de casos. Advocat Maria Yarmush proporciona la representació legal per a clients comercials jutjats i tribunals de la Federació russa, en el tribunal arbitral, a l'ICAC econòmica disputes i altres casos relacionats amb l'activitat empresarial. Maria Yarmush té experiència en l'assistència als clients de l'Comercials Internacionals L'arbitratge del Tribunal a la Cambra de Comerç de barcelona de la Federació russa, així com en la civil, mercantil i atractiu tribunals. Comercial tribunals a Rússia acord amb casos sobre protecció de la violat, o disputa drets i interessos de les empreses, les institucions, les organitzacions i de les persones en de negocis i d'altres activitats econòmiques. Les empreses i els empresaris poden totalment protegir la seva infringit els drets i interessos només en els tribunals, i aquesta responsabilitat ha de ser encarregat a professionals. Efectiu a la comprensió i ús de la cort procés pot ser realitzat únicament per un advocat especialitzat en litigis comercials. En un comercial el procés judicial en primer lloc és necessari determinar de quines tribunal de fet té el corresponent la competència per resoldre un conflicte. En aquesta etapa també pot ser possible per a l'estimació de la probabilitat de cost de les actuacions. A l'inici del procediment, la correcta formulació d'una reclamació és de vital importància, ja sigui com a part d'un pre-judici procés de negociació o com a preliminar a un procediment judicial com a tal. També pot haver-hi judicial passos que es poden prendre per protegir o protegir la propietat o altres drets, i aquests han de ser preses en el moment oportú. Si el litigant és objecte d'una reclamació o adversos comportament, de nou, és de gran importància per a formular i presentar una declaració d'objeccions i o una contra-reclamació.

No cal dir que el coneixement detallat de rus contracte i el dret mercantil és indispensable, tot i que aquests passos s'han pres. Més casos es perden a través de la insuficient preparació que mai va perdre a la cort-sala.